Tilburg Ruimhartig en Gastvrij

Tilburg Ruimhartig en Gastvrij

Het kan je niet ontgaan zijn. Mensen uit Afrika en het Midden-Oosten slaan massaal op de vlucht voor het oorlogsgeweld in hun eigen regio en zoeken een veilig heenkomen in Europa. Aan de gemeente Tilburg de taak deze vluchtelingen een warm welkom te bieden. Acht maatschappelijke organisaties nemen hier graag het voortouw in. Ieder op basis van eigen kennis, netwerken en diensten. En we roepen jou en de rest van de Tilburgse gemeenschap op om hier ook een bijdrage aan te leveren.
Wil je weten hoe je kunt helpen?